สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดรับสมัครเข้าร่วมค่ายจิตอาสา โครงการ “CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 3”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เปิดรับสมัครเข้าร่วมค่ายจิตอาสา โครงการ “CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 3”

สโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการ “CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 3” ออกค่ายอาสา ณ โรงเรียนปฐมนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้อยู่ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน

เปิดการรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมค่ายจิตอาสาและจะทำการคัดเลือกโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 20 พ.ค. 65 (เวลา 20:00) https://docs.google.com/forms/d/176IW7-ADzCrDp3LAP4uHp-4p_3a6pPw7fKn873g6aG4/edit

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี