สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ต้อนรับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ในโอกาสร่วมพูดคุยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยท่านอธิการบดีได้นำคณะเยี่ยมชมห้องวิทยทรัพยากร อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ห้องปฏิบัติการ Smart Factory ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัว ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม โรงงานต้นแบบด้านธุรกิจอาหาร ปฏิบัติการครัว อาคาร 605 ห้องปฏิบัติการช่างยนต์ และห้องปฏิบัติการวร้างเครื่องดนตรีไทย อาคาร 611

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี