สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chitralada-Kin Restaurant Concepteur รุ่นที่ 1

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Chitralada-Kin Restaurant Concepteur รุ่นที่ 1

ที่ปรึกษา รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย และ คุณวนัสนันท์ กนกพัฒนางกูร

Chitralada-Kin Restaurant Concepteur รุ่นที่ 1 โครงการมุ่งเน้นให้ “คนไทยสร้างธุรกิจร้านอาหารไทย ให้มั่นคง มั่งคั่ง ไปทั่วโลก” ด้วยการกระจายร้านอาหารไทยไปต่างประเทศ ผ่านแนวความคิดการสร้างธุรกิจร้านอาหารไทย โดยให้ความสำคัญด้านวัฒนธรรมอาหาร รสชาติของสินค้า และความสร้างสรรค์ของบุคลากรไทย ที่จะเป็นศักยภาพในการหมุนเวียนผลประโยชน์และสร้างชื่อเสียงกลับมายังประเทศไทย (Country Benefit)

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=bSMcCRqrZdo
รับชมชิ้นงาน ได้ที่ นิทรรศการออนไลน์ "CDTI Virtual Exhibition 2021" คลิก!!

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี