สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะนำสถาบันในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะนำสถาบันในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ครูจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาวรัตน์ชรินทร์ อยู่ชา หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาระดับ ปวส. ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน จัดโดยสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้แนะนำสถาบันแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนเลือกเส้นทางการศึกษาต่อ” เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลในการเตรียมความพร้อมการทำงานและการศึกษา ณ โรงเรียนราชดำริ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

 

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี