สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีบรรพชาสามเณรและกิจกรรมอาสา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พิธีบรรพชาสามเณรและกิจกรรมอาสาเพื่อถวายความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี