สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีบรรพชาสามเณรและกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พิธีบรรพชาสามเณรและกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีบรรพชาสามเณรและกิจกรรมจิตอาสาขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองร่วมพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 10 รูป โดยผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญ จำนวนทั้งสิ้น 100,852.50 บาท  และหลังจากนั้นคณะผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสังฆาวาส 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EuhCELn4aOZIg47rk48vmaQBAK-UdO8k9R8DEY_-miAN5A?e=AC2o6x

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี