สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหลังสถานการณ์โควิด 19

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ร่วมต้อนรับนายพงษ์พัฑฒ์ สินราย นายอำเภอโซ่พิสัย ในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหลังสถานการณ์โควิด 19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนต่อยอดจากโครงการ U2T ระยะที่หนึ่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี