สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหลังสถานการณ์โควิด 19

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ร่วมต้อนรับนายพงษ์พัฑฒ์ สินราย นายอำเภอโซ่พิสัย ในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหลังสถานการณ์โควิด 19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนต่อยอดจากโครงการ U2T ระยะที่หนึ่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี