สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Art – Science –Innovation for Sustainable Society) ณ อาคาร 9 – 10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยสถาบันได้ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ปลาเค็มฉุยฉาย เครื่องตรวจสอบเสียงแตรรถยนต์ และ VR จำลองโรงงานผลิตไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี