สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน CDTI ได้รับรางวัลรางวัลดีเด่น

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสาววรินทิพย์ พระภูมี ครูประจำวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คัดเลือกส่งผลงานคลิปวิดีโอการพูดเชิงสร้างสรรค์ ของ นายรัฏฐกานต์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สาขาการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอพูดเชิงสร้างสรรค์ หัวข้อ "คุณค่าผ้าไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ได้รับ รางวัลดีเด่น ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากประธานวุฒิสภา ณ สัปปายะสภาสถาน (อาคารรัฐสภาใหม่) เกียกกาย กรุงเทพมหานคร

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี