สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน CDTI ได้รับรางวัลรางวัลดีเด่น

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสาววรินทิพย์ พระภูมี ครูประจำวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คัดเลือกส่งผลงานคลิปวิดีโอการพูดเชิงสร้างสรรค์ ของ นายรัฏฐกานต์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สาขาการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอพูดเชิงสร้างสรรค์ หัวข้อ "คุณค่าผ้าไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ได้รับ รางวัลดีเด่น ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากประธานวุฒิสภา ณ สัปปายะสภาสถาน (อาคารรัฐสภาใหม่) เกียกกาย กรุงเทพมหานคร

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี