สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญร่วมอบรมการขับขี่ปลอดภัยและกฎหมายจราจร สำหรับรถจักรยานยนต์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยและกฎหมายจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์ จัดโดย งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี