สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“รถแทรกเตอร์ไฟฟ้า” จากนวัตกรรมด้านการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

“รถแทรกเตอร์ไฟฟ้า” จากนวัตกรรมด้านการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พัฒนารถแทรกเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งานด้านการเกษตรทุกรูปแบบ เช่น การพรวนดิน การดันหน้าดินและยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นต้น เป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนา ที่คิดค้นเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

สามารถอ่านออนไลน์ในรูปแบบ E-book คลิก
https://www.cdti.ac.th/emagazine/mag6502/

#โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ #CDTI #สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา #CDTImagazine

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี