สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับรางวัลเหรียญทองแดง สาขาการประกอบอาหาร Cooking

image 750x 63038def8b918 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายภาณุพงศ์ สวัสดิ์ทัศน์ ครูประจำสาขาอาหารและโภชนาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรสถาบัน นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดในการแข่งขัน "ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)" ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
โดยสรุปผลการแข่งขันฯ

ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท สาขาการประกอบอาหาร Cooking
ได้แก่ นางสาวเบญญาภา วิจิตรบรรหาญ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
ณ สถานที่แข่งขันประจำภาคกลาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 (จังหวัดชลบุรี) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลาง และเข้าสู่การแข่งขันรอบ
ระดับประเทศต่อไป
2. รางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท สาขาการประกอบอาหาร Cooking
ได้แก่ นายพลวัต อรัยญถาวร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาอาหารและโภชนาการ ณ สถานที่แข่งขันประจำสนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเข้าสู่การแข่งขันรอบระดับประเทศต่อไป

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี