สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง 90 พรรษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สจด. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง 90 พรรษา

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธาน และทอดพระเนตรการแสดงในงาน “90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร” โดยชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในการนี้รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี คณะผู้บริหาร ร่วมรับชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และนักเรียน นักศึกษาชมรมคอรัส สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมการแสดงชุด เย็นหยาด น้ำพระราชหฤทัยเพื่อแผ่นดิน ในเพลงรัก เพลงแสงเดือน และเพลง The Impossible Dream

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ElBvJ2ynRtJKnXdOXITip4oButImYPAo2fmeJ1F9TVGwdQ?e=Z7TxWN

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี