สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมการถ่ายภาพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมการถ่ายภาพ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ชมรมถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดกิจกรรม "อบรมการถ่ายภาพ" แก่นักศึกษาชมรมถ่ายภาพ โดยมีคุณวิฑูรย์ วรรณโยและคุณพิชิต ศรีกลับ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นมุมมองและองค์ประกอบของการถ่ายภาพ และศิลปะการถ่ายภาพบุคคล ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร พร้อมฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพและการจัดแสง ณ ห้องสตูดิโอฯ อาคาร 605

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eh4QkwGWTsJLkc3dpjPSOWkB0B8Ewa1V5MBfYs3ur4ORrA?e=NorKCh

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี