สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมเสวนานวัตกรรมการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยแขนกล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

นักเรียน CDTI เข้าร่วมเสวนานวัตกรรมการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยแขนกล

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาวสวรรยา ทับแสง ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรม “เสวนานวัตกรรมเครื่องดนตรีไทย” ให้กับนักเรียนสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ พ.อ.สิทธิโชค มุกเตียร์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ การประดิษฐ์ เครื่องดนตรีไทยแขนกล ได้นำตัวอย่างให้ชมและให้คำแนะนำไอเดีย หลักสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โดยมีหลักการ ได้แก่ การอาศัยพลังแม่เหล็กไฟฟ้าในการเคลื่อนที่ เมื่อทำการจ่ายไฟเข้าไปยังขดลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบ ๆ เกิดเป็นแรงกระทำกับแม่เหล็กถาวรส่งผลให้หัวอ่านเคลื่อนที่ได้รอบจุดหมุน ส่งผลให้เกิดแรงกระทำจึงทำให้สามารถ ดีด ตี หรือเป่าเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ได้ ในการเสวนาครั้งนี้ สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมให้แก่นักเรียนสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทยได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการศึกษาองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ นำไปสู่การประยุกต์ บูรณาการและต่อยอดในงานช่างดนตรีไทยในอนาคต ณ อาคาร 611 ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ดูภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EurpljExwrJDqRfyEoSjfdABDoY611iyN7NFnQkp2lZyrg?e=G3D8sc

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี