สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักศึกษา CDTI เทคโนโลยีเกษตรนวัตร่วมแข่ง Idea Pitching ระดับภูมิภาค โดย AI นิทัศน์ by AI FOR ALL ไทยสามารถ 2022

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

นักศึกษา CDTI เทคโนโลยีเกษตรนวัตร่วมแข่งขันกิจกรรมโปสเตอร์ Idea Pitching ระดับภูมิภาค โดย AI นิทัศน์ by AI FOR ALL ไทยสามารถ 2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565  นายชาติภักดิ์  ศุกรเกยูร หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์  โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา   นำ นายณัฐพล  พลจันทึก นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเกษตรนวัต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 และคณะนักศึกษา จำนวน 3 คน เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมโปสเตอร์ Idea Pitching ระดับภูมิภาค จัดโดย AI นิทัศน์ by AI FOR ALL โครงการ AI ไทยสามารถ 2022 โดยนำเสนอผลงานไอเดียของโปสเตอร์ที่จัดทำ ได้ผลงานอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างการสื่อสาร เข้าใจง่าย ได้อย่างสอดคล้องเนื้อหาในโปสเตอร์สร้างประสบการณ์ในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ในหัวข้อ AI จะเป็นอย่างไรในอนาคต” ณ พื้นที่ใน Exhibition ของ สมาคมวิทย์ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565  ณ อาคาร 9 – 10 อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ดูภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EoxGNy9Y-2hLiu9ss6wbDn8Bcvexj5G1qPwSwCJgGasnfQ?e=dwe4Pw

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี