สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

“วันไหว้พระจันทร์” เทศกาลแห่งความสุขของครอบครัว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

"วันไหว้พระจันทร์" เทศกาลแห่งความสุขของครอบครัว ที่ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันได้ทาน ”ขนมไหว้พระจันทร์" อร่อย ๆ ด้วยกันรวมถึงเทศกาลนี้ยังเชื่อมโยงถึงประเพณีทางสังคม และตำนานที่น่าสนใจด้วย

 

“เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดไปสู่นวัตกรรม”

สามารถอ่านออนไลน์ย้อนหลังในรูปแบบ E-book
คลิก https://www.cdti.ac.th/emagazine/mag6403/

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี