สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ “กลไกขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในวิชาโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “กลไกขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในวิชาโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ร่วมแบ่งปันโดย รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 4203 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี