สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กีฬาสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กีฬาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตลอดจนการมีน้ำใจนักกีฬา มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสม โดยการแข่งขันกีฬาจัดขึ้นใน 4 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน และกีฬาพื้นบ้าน ณ โรงยิม สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EuOID16RKY9AqRpej_QCCKwBSGlV1y9LIeRw8DOYhpqP9A?e=2I6Y2h

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี