สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พระราชทานเข็มที่ระลึก ส.ธ. แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึก ส.ธ. แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ในโอกาสพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 81 ราย โดยเข็มที่ระลึกเป็นเข็มตราอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ภายใต้พระชฎาไม่มีกรรเจียกจร ลงยาสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพและสีขาวใต้ฐานอักษรพระนามาภิไธยแกะลายลอยตัวช่อดอกต้นราชราชพฤกษ์ หมายถึง ดอกไม้ของพระราชา แสดงถึงความเป็นสิริมงคล เพิ่มพูนเจริญรุ่งเรือง มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และเป็นดอกไม้ประจำสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ใต้อักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ตรงกลางประดับด้วยคริสตัลสื่อถึงแสงแห่งปัญญา ชื่อสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาบนริบบิ้นสื่อถึงความโดดเด่นทางเทคโนโลยีและศาสตร์แห่งศิลป์ ชื่อสถาบันสีเหลืองทอง พื้นสีน้ำเงิน หมายถึง สีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสีวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฐานด้านล่างเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ คล้ายดอกบัวตูมซึ่งเป็นพุ่มดอกไม้ที่ใช้ในการสักการะบูชาทางพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี