สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะดูงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ต้อนรับคณะดูงาน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ในโอกาสร่วมหารือทางวิชาการพร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอน และนิทรรศการ “CDTI Innovation 2022”

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Evxv1SGOiyhJkbbQbTrsiXIB81uDdKP8-br-F4-fOsmoTw?e=6EF2eN

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี