สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนนักศึกษาสถาบัน Tanaka Educational Group ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Enmie9oOkntJmFFoBVd-2fcBeCpzI2xupIpTBTOG7Xu39A?e=rhasl3

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี