สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการประเมินด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา “Thailand Vision Zero 2021 ก้าวสู่มาตรฐานสากล”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI เข้าร่วมโครงการประเมินด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา "Thailand Vision Zero 2021 ก้าวสู่มาตรฐานสากล"

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.45 – 12.30 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เข้าตรวจประเมินเพื่อพิจารณาระดับความสำเร็จ ซึ่งทางโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้เข้าร่วมโครงการ ฯ การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานความปลอดภัยในสถานศึกษา ภายใต้ส่งเสริมยุทธศาสตร์ "Vision Zero" สำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2565 ณ อาคาร 611 – 612 อาคาร 605 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี ระบบสมองกลฝังตัว และห้องปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EjFuMt9DhqxInIgKnB64oqYBkA8u9zUm07V34adzuvCZRA?e=S6MRbB

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี