สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

โครงการประเมินด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา “Thailand Vision Zero 2021 ก้าวสู่มาตรฐานสากล”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI เข้าร่วมโครงการประเมินด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา "Thailand Vision Zero 2021 ก้าวสู่มาตรฐานสากล"

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.45 – 12.30 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เข้าตรวจประเมินเพื่อพิจารณาระดับความสำเร็จ ซึ่งทางโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้เข้าร่วมโครงการ ฯ การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานความปลอดภัยในสถานศึกษา ภายใต้ส่งเสริมยุทธศาสตร์ "Vision Zero" สำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2565 ณ อาคาร 611 – 612 อาคาร 605 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี ระบบสมองกลฝังตัว และห้องปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EjFuMt9DhqxInIgKnB64oqYBkA8u9zUm07V34adzuvCZRA?e=S6MRbB

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี