สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

จิตอาสางานบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมมอบสิ่งของและมอบเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

จิตอาสางานบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมมอบสิ่งของและมอบเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565  นางชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำทีมคณะจิตอาสางานบำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ มอบสิ่งของ ซ่อมแซม ช่วยเหลือบูรณะห้องเรียนให้น้อง ๆ และมอบเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยรับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าจิตรลดา รุ่น 10 รุ่น 12 ร่วมทำบุญสมทบทุนมอบเงิน จำนวน 108,348.46 บาท (หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสี่สิบแปดบาท สี่สิบหกสตางค์) และอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดานไวท์บอร์ด ชุดปฐมพยาบาล ชุดแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย กระบอกน้ำ ช้อนส้อม สมุดทำมือ เครื่องเขียน ขนมต่าง ๆ ให้กับน้องน้อง โรงเรียนวัดโพธิ์หอม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

ชมภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EoUnjvNWl61Lger2WeGwMHMBvsjcdRmvx3XAUMOm3aXnIw?e=j8hU9y

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี