สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อแนะนำแนะแนวหักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EmwlS0wPd7JLjitWFjlLbN4BDigmeBbVT7dCoXPAfeFFlQ?e=YPfVsf

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี