สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ รอบ “รับตรง” สาขาการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี 2566
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเป็นผู้ประกอบการ

สังคมธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คงไม่ใช่แค่การถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีด้านนวัตกรรม (innovative disruption) แต่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า “การเป็นผู้ประกอบการ” เป็นคำที่เป็นกระแสของภาคธุรกิจ ที่มีการผลักดันทั้งภายในองค์กร และการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเอง ในปัจจุบัน การอยู่รอดของธุรกิจต้องอาศัยการสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร คณะบริหารธุรกิจจึงได้พัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีการผสมผสาน ปั้นแต่ง นักศึกษาให้มีกระบวนการคิดแบบธุรกิจ เข้าถึงอย่างเข้าใจผู้บริโภค และลงมือปฏิบัติผ่านการทำธุรกิจจำลอง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการทำนวัตกรรมธุรกิจอย่างแท้จริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองในอนาคต
2. ทายาทธุรกิจ
3. ผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ ผู้ที่ต้องการพัฒนาองค์กร

จุดเด่นของหลักสูตร
– ได้ฝึกทดลองทำธุรกิจจริง
– มีโอกาสได้ฝึกงานกับธุรกิจอาหารชั้นนำ
– มีทุนการศึกษา

สมัครเรียน! คลิก!
https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
https://www.cdti.ac.th/branch/สาขาการเป็นผู้ประกอบการ

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี