สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะระบบปฏิบัติการสำหรับการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระดับปริญญาตรี