สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ถวายพระพรวันคล้ายประสูติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ถวายพระพรวันคล้ายประสูติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2566 ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าถวายแจกันดอกไม้ การ์ดถวายพระพร และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา หน้าพระฉายาลักษณ์ ณ วังศุโขทัย

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี