สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีจบการศึกษานักเรียนหลักสูตรระยะสั้นโครงการ “ห้องเรียนเส้นทางสายไหม”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พิธีจบการศึกษานักเรียนหลักสูตรระยะสั้นโครงการ “ห้องเรียนเส้นทางสายไหม”

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ร่วมกับ Miss Zhao Aiqin (Principal) Miss LI Yurong (Vice Principal) และคณะครูโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษาเขตเฟิงไถแห่งปักกิ่ง เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาหารและโภชนาการ ที่เข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้นในโครงการ “ห้องเรียนเส้นทางสายไหม” สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษาเขตเฟิงไถแห่งปักกิ่ง ด้านการประกอบอาหารจีน โดยมีนางอรุณี จักษ์ตรีมงคล กรรมการผู้จัดการบริษัท Tang International Education and Technology และคณะร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Tencent Video Conference

ชมภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1-aHJQb-ZhUg-5DOEYKco9BbjxCMtu7-t

ปภาภรณ์/ข่าว
 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี