สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญบุคลากรสถาบันร่วมโครงการสัมมนาเผยแพร่ผลลัพธ์โครงการวิจัย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญบุคลากรสถาบันร่วมโครงการสัมมนาเผยแพร่ผลลัพธ์โครงการวิจัย "ระบบตรวจวัดสมรรถนะและประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบไร้สายด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ผ่านระบบ Internet of Things (IoTs) สำหรับการบริหารและจัดการพลังงาน" ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค หรือทางระบบออนไลน์ (สแกน QR Code) เพื่อลงทะเบียน รับจำนวนจำกัด!!

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี