สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เข้าร่วมโครงการระหว่างไทย-จีน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เข้าร่วมโครงการระหว่างไทย-จีน

ผู้บริหารกลุ่มเครือข่าย 5 วิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการระหว่างไทย-จีน LRVTC ได้ประชุมการจัดการเรียนการสอน การปรับแผนการเรียน ในปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาระบบขนส่งทางรางและสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า ระบบทวิภาคี (แบบทวิวุฒิ 1+1.5 ปี) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับวิทยาลัยการรถไฟหลิ่วโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มเครือข่าย 5 วิทยาลัย ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี