สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนราชวินิต มัธยม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ร่วมงานนิทรรศการ โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ เพื่อแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม สำหรับเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1NcxCze14AohB6VJhVjAMinq0ilXR0Ffu

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี