สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การสร้างธุรกิจ SME”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "การสร้างธุรกิจ SME" โดย อาจารย์ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย ในรูปแบบออนไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 30 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/2KsunVkFThnK1yDP7
เข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Join Zoom Meeting ได้ที่ https://zoom.us/j/94859023521 Meeting ID: 948 5902 3521

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี