สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

​​​​​​​ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการประกวดร้องเพลงไทย 1.ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 2.ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 3.ขับร้องเพลงลูกกรุง 4.ขับร้องเพลงสตริง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน

ขับร้องเพลงสตริง
1. นายนิธิพัฒน์ คชประภา เกียรติบัตรเหรียญเงิน
2. นางสาวพรรณทิวา มะเนตรชัย เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
3.นายวทัญญู รัตนปัญญา เกียรติบัตรเหรียญเงิน
————————————-
ขับร้องเพลงลูกกรุง

1. นายกฤชณัฎฐ์ โรจนประชา เกียรติบัตรเหรียญเงิน
2.นายภูธเนศ มะเนตรชัย เกียรติบัตรเหรียญเงิน

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี