สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 อาจารย์รามาส วงศ์คง ครูประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะครูดูแลโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ฯ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
– รายวิชา ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ระดับปวช. จำนวน 2 คน
– รายวิชา ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ระดับปวช. จำนวน 3 คน
– รายวิชา ทักษะเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว ระดับปวส. นักศึกษา จำนวน 2 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค.) กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี