สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการคลินิกภาษา ในหัวข้อ ก้าวแรก Abstract ภาษาอังกฤษสำหรับโครงงานนักศึกษา โดยมี อ.จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง 5325 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1AyaiNqATKwn2RwaZB3YR_9NGHoGCbq5D?usp=share_link

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี