สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานกระบวนการซ่อมสีรถยนต์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ในวันที่ 3 กุมภาพนธ์ ทางสาขาช่างยนต์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้นำ นักเรียนสาขาช่างยนต์ระดับ ปวช. 3 เข้าร่วมศึกษาดูงานกระบวนการซ่อมสีรถยนต์ กระบวนการซ่อมตัวถังรถยนต์และเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ณ บริษัท วีซีบีคาร์เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซึ่งเป็นศูนย์บริการรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ แบบครบวงจร ทางคณะ ครู และนักเรียน ได้รับความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนมากมาย จึงขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนการศึกษามา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี