สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มศว.ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้แบบ STEM จิตรลดาวิชาชีพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

มศว.ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้แบบ STEM จิตรลดาวิชาชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรสถาบัน ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะนิสิต และบุคลากร จากศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงาน นำโดย ผศ.ดร.จรรยา ดาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา โดยการบรรยายแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จากผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และครูที่เข้าร่วม โครงการ STEMSims แบ่งปันประสบการณ์การสอน (5 คน) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ (อาคาร 611) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียน การสอนวิชาคณิตศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ (ห้อง 11-213) และวิชาการเขียนโปรแกรมในภาษาไพธอน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (ห้องนวัตกรรม อาคาร 605)

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี