สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะนำหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจนำโดย ผศ.ดร.พรพิพัฒน์ จูฑา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ และแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.5 และ ม.6 โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี โดยมีบรรยากาศอย่างเป็นกันเองและสนุกสนาน

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี