สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะนำหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจนำโดย ผศ.ดร.พรพิพัฒน์ จูฑา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ และแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.5 และ ม.6 โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี โดยมีบรรยากาศอย่างเป็นกันเองและสนุกสนาน

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี