สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 ชุด

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รับมอบหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 ชุด

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี และบุคลากรสถาบัน รับมอบหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รวมจำนวน 10 ชุด โดยชุดอุปกรณ์ 1 ชุดประกอบด้วยหุ่น CPR ผู้ใหญ่ หุ่น CPR เด็ก หุ่น CPR ทารก ชุดฝึกปฐมพยาบาลผู้ป่วยสำลัก และ AED Trainer จากพลตำรวจตรี นายแพทย์โสภณ กฤษณะรังสรรค์ เลขานุการคณะทำงาน โครงการสนับสนุนฝึกอบรมและปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EgHuLkRnmlxBpCQUpc9X0r4BbRgqKwh2WPaTE-9VQXnO3Q?e=Lzcyaa

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี