สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจนำโดย ผศ.ดร.พรพิพัฒน์ จูฑา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ และแนะแนวทางการศึกษาต่อภายในงานปัจฉิมนิเทศและติดตามนักเรียนนักศึกษา และพบสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี