สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าชมโครงงานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญเข้าชมกิจกรรมการประกวดโครงงานนักศึกษา "Technological Wisdom to Create Communities and Industries Innovation" เพื่อส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ภูมิปัญญานักเทคโนโลยี สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน และอุตสาหกรรม วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยภายในงานจะพบกับสิ่งประดิษฐิ์นวัตกรรมจากนักศึกษามากมาย และร่วมโหวตผลงานที่ท่านชื่นชอบ

 

ระดับปริญญาตรี