สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าชมโครงงานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญเข้าชมกิจกรรมการประกวดโครงงานนักศึกษา "Technological Wisdom to Create Communities and Industries Innovation" เพื่อส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ภูมิปัญญานักเทคโนโลยี สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน และอุตสาหกรรม วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยภายในงานจะพบกับสิ่งประดิษฐิ์นวัตกรรมจากนักศึกษามากมาย และร่วมโหวตผลงานที่ท่านชื่นชอบ

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี