สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรม Workshop find yourself “ค้นหาอนาคตในแบบของเรา” (Journey to the Next Chapter)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรม Workshop find yourself "ค้นหาอนาคตในแบบของเรา" (Journey to the Next Chapter) กิจกรรมที่จะชวนให้น้อง ๆ ได้มาวิเคราะห์ตนเองรู้จักตัวเองแบบรอบด้านและเชื่อมโยงตัวเองกับอาชีพ โดยวิทยากร คุณธนกฤต วณิชย์นำเจริญ (พี่บุ๊ค)
และคุณภัสชญา เนียมอุ่ม (พี่เอ๋ย) โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก และนักศึกษาได้ร่วม Workshop ออกแบบตุ๊กตาขนมปัง เพื่อค้นหาอาชีพที่เหมาะกับตนเอง

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี