สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

กิจกรรม Workshop find yourself “ค้นหาอนาคตในแบบของเรา” (Journey to the Next Chapter)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรม Workshop find yourself "ค้นหาอนาคตในแบบของเรา" (Journey to the Next Chapter) กิจกรรมที่จะชวนให้น้อง ๆ ได้มาวิเคราะห์ตนเองรู้จักตัวเองแบบรอบด้านและเชื่อมโยงตัวเองกับอาชีพ โดยวิทยากร คุณธนกฤต วณิชย์นำเจริญ (พี่บุ๊ค)
และคุณภัสชญา เนียมอุ่ม (พี่เอ๋ย) โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก และนักศึกษาได้ร่วม Workshop ออกแบบตุ๊กตาขนมปัง เพื่อค้นหาอาชีพที่เหมาะกับตนเอง

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี