สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการความเป็นจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการความเป็นจิตรลดา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการความเป็นจิตรลดา: จงรักภักดี เป็นคนดี เป็นพลเมืองดี รักองค์กร ใฝ่เรียนรู้ แก่บุคลากรสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษในหัวข้อ ในหลวง ร.9 ทรงเป็นแบบอย่างความเป็นจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรลดา รุ่น 23 คณะทำงานและเลขานุการ (ส่วนตัว) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรลดา รุ่น 35 อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ร่วมเสวนาในหัวข้อความเป็นจิตรลดา: จงรักภักดี เป็นคนดี เป็นพลเมืองดี รักองค์กร ใฝ่เรียนรู้ โดยมีคุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ กรรมการพัฒนาการสื่อสารองค์กร สจด. และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มเบญจจินดา ดำเนินรายการ ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Epz2JycNrq1PjY4my2Vbv_4Br4EmxsigeGpkCaJGx4Zo9g?e=daijg9

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี