สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพจัดกิจกรรมประกวด  โครงการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ (ระดับโรงเรียน)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพจัดกิจกรรมประกวด  โครงการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ (ระดับโรงเรียน)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 – 16.30 น. โดยมี นางชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์ หัวหน้าสาขาการตลาด และรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ ดำเนินการ   และ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประกวดและรับฟังการแสดงความเห็นของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และสถานประกอบการ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EsWljS1WMlRHkT_szlJKUoEBWEbJcP9H98hY_kmwn7sVjQ?e=Z7Mz5A

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี