สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การบรรยายพิเศษ “การเอาตัวรอดจากผู้ร้ายมีอาวุธในที่สาธารณะ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การบรรยายพิเศษ "การเอาตัวรอดจากผู้ร้ายมีอาวุธในที่สาธารณะ"

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานเปิดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การเอาตัวรอดจากผู้ร้ายมีอาวุธในที่สาธารณะ" โดยผู้บรรยาย พันตำรวจโท ศราวุธ อยู่สบาย สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. และ พันตำรวจโท ธัชชา เต็มพร้อม สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีนักเรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 และ นักศึกษา ระดับ ปวส. จำนวนประมาณ 150 คน เข้าร่วมฟังบรรยาย เพื่อเป็นแนวทางในการเอาตัวรอดเมื่อเจอเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยสรุปแนะนำแนวทางควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง และโดยเร็วที่สุด ดังนี้ คือการหลบหนี หารหลบซ่อน และการต่อสู้ จัดโดยหน่วยโรงเรียนความปลอดภัย ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 (5402) อาคาร 605 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ดูภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Es0xOKlskHtIvtnK88DS_v8ByHrEDjx9ec9MjAZgIG4zMQ?e=a1JMYB

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี