สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ส่งมอบนวัตกรรมตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสด้วยก๊าซโอโซนพร้อมระบบสลายก๊าซ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ส่งมอบนวัตกรรมตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสด้วยก๊าซโอโซนพร้อมระบบสลายก๊าซ 

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของเด็ก ๆ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงทรงมีพระราชดำริให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามอบตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสด้วยก๊าซโอโซนพร้อมระบบสลายก๊าซ ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยคณะนักวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในหมู่เด็ก ๆ เพื่อสนองพระราชดำริ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงส่งมอบนวัตกรรมตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสด้วยก๊าซโอโซนพร้อมระบบสลายก๊าซ จำนวน 1 เครื่อง แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ ผศ.ดร.สันทนีย์ สาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ หัวหน้าโครงการวิจัย และนักศึกษาคระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าส่งมอบนวัตกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ErZMsvuFjphMhFSZQpAhlZYBdqKmsOPn6uQAWXKVF4_Ztw?e=rlJNvC

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี