สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับกรรมการ สสวท. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล ในโอกาสได้รับรางวัล“โพธิ์ทองคนต้นแบบ” จากประธานองคมนตรี จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ระดับปริญญาตรี