สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือ AHSTE

ลงนามความร่วมมือ AHSTE

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันร่วมให้การต้อนรับ Mr. Masaji Iwasaki ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา Aichi High School of Technology and Engineering (AHSTE) Advanced Course, Japan และผู้บริหารโรงเรียน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน โดยมี รศ.ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในฐานะผู้ประสานงานระหว่างสองสถาบันด้วย ทั้งนี้สถาบันได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา จำนวน 10 คนและครู 1 คนเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนในเดือนพฤษภาคมนี้ โอกาสเดียวกันนี้ผู้บริหารของโรงเรียนมัธยม AHSTE เยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของสถาบัน และผู้บริหารทั้ง 2 สถาบันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ร้านปรุงสารพัด

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eu7P7awnUENOhnk05FdB_mYBMdV1IS9V9Nyh_HpH25LlEA?e=8NGziw

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี