สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศ นักเรียน ปวช. 2 ในการปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ปฐมนิเทศ นักเรียน ปวช. 2 ในการปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 15.30 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทน สถานประกอบการ ร่วมพิธีปฐมนิเทศ และอบรมหัวข้อ "การฝึกประสบการวิชาชีพ และแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนในมุมมองสถานประกอบการ สะท้อนปัญหาที่หัวหน้างานพบบ่อย ทักษะใดที่สถานประกอบการต้องการ เตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างไร" และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 -15.00 น. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้โอวาทนักเรียนก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพ และเปิดการอบรม หัวข้อ "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างการฝึกประสบการวิชาชีพในสถานประกอบการ" โดยวิทยากรบรรยายจาก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมทั้งให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์และนำไปใช้ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของนักเรียนในสถานประกอบการ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี